Основни направления и дейности

Намиране на работа на наши сънародници, желаещи да се завърнат и устроят в България. 

Извършване  на консултантска  дейност в областта  на социалното  и здравно- то осигуряване.

Консултиране с цел облекчаване на достъпа до административни и юридически услуги.

Акцент върху подпомагане, чрез съдействие в комуникацията с администрацията, на родители и деца, учещите или активно работещите членове на чиито семейства са в чужбина.

Консултиране на Българи, живеещи в чужбина, които желаят да развиват собствен бизнес в България.

Препоръки към качествени и надеждни бизнес-партньори в България, осигуряване на възможности за сътрудничество с браншови и бизнес организации.

Изготвяне на учебни и образователни програми за свободно-избираема подготовка, за българските училища в чужбина.

Развиване на дейности в областта на културно-историческия туризъм.

Сътрудничество и взаимодействие с българските посолства, постоянни представителства, дипломатически бюра, генерални консулства, консулства, консулски канцеларии и почтени консулства на България в чужбина.

При оказване на услуги на чужди граждани, Центърът си запазва правото на субективна преценка при приемане на конкретни ангажименти, с цел недопускане нарушаването на националния интерес и суверинитет на Република България.