Международен център за реинтеграция и сътрудничество в България 

Центърът се създава с идеята да се развие като представителен орган на всички Българи, живеещи и работещи извън пределите на Република България.  В дейността си той може да подпомага и чужди граждани, временно и постоянно пребиваващи на територията на страната, по индивидуална преценка и във връзка с конкретни казуси.

Центърът се създава като неправителствена структура, която да съдейства ефективно и коректно на лицата, обърнали се към нея, в рамките на основните й направления на дейност.

Основни направления и дейности

– Намиране на работа на наши сънародници, желаещи да се завърнат и устроят в България.  

– Извършване  на консултантска  дейност в областта  на социалното  и здравно- то осигуряване.

– Консултиране с цел облекчаване на достъпа до административни и юридически услуги.

– Акцент върху подпомагане, чрез съдействие в комунукацията с администрацията, на родители и деца, учещите или активно работещите членове на чиито семейства са в чужбина.

– Консултиране на Българи, живеещи в чужбина, които желаят да развиват собствен бизнес в България.

– Препоръки към качествени и надеждни бизнес-партньори в България, осигуряване на възможности за сътрудничество с браншови и бизнес организации.

– Изготвяне на учебни и образователни програми за свободно-избираема подготовка, за българските училища в чужбина.

– Развиване на дейности в областта на културено-историческия туризъм.

– Сътрудничество и взаимодействие с българските посолства, постоянни представителства, дипломатически бюра, генерални консулства, консулства, консулски канцеларии и почтени консулства на България в чужбина.

– При оказване на услуги на чужди граждани, Центърът си запазва правото на субективна преценка при приемане на конкретни ангажименти, с цел недопускане нарушаването на националния интерес и суверинитет на Република България.

Контакти:

Международен център за реинтеграция    и сътрудничество в България

Aдрес : Ул. Царичина N°1

Град : София

Република България

 Тел. +395(0)882 881 904

E-мейл. mcrsb@center.com