Центърът се създава с идеята да се развие като представителен орган на всички Българи, живеещи и работещи извън пределите на Република България.  В дейността си той може да подпомага и чужди граждани, временно и постоянно пребиваващи на територията на страната, по индивидуална преценка и във връзка с конкретни казуси.

Центърът се създава като неправителствена структура, която да съдейства ефективно и коректно на лицата, обърнали се към нея, в рамките на основните й направления на дейност.