МИСИЯ И ЦЕЛИ

Идея за развитие като представителен орган на всички Българи живеещи работещи извън пределите на Република България

Създаден с неправителствена структура за да съдейства ефективно

Подпомагане и на чужди граждани, временно и постоянно пребиваващи на територията на страната

Създаден с цел създаване на едно по-добро бъдеще за България